Kenzül arş duası arapça. KENZÜL ARŞ DUASI ve FAZİLETİ VE TÜRKÇE OKUNUŞU « Göynem

Kenzül Arş Duası Yapacaksanız Bunları Mutlaka Bilmelisiniz!

kenzül arş duası arapça

Kenzül Arş duası hakkında bazı söylemler yer almaktadır. Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâiyle lemmâ câvezül bahra aleyke yâ rabb. Kim ki Fatiha'yı, İhlas Suresi'ni, Kafirun ve Felak ve Nas Suresi'ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Onun günahi denizlerin suyundan, yagmurlarin damlasindan, agaclarin yapraklarindan, kumlarin adedinden, taslardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmus nafile hac ve bin umre sevabi yazilir. Kenzül Arş Duası Niçin Okunur? Borçlu olan okursa,Allah onu,borcunu ödemeye muvaffak kılar,hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Bir gece perşembeyi cumaya bağlıyan gece hala ellerim titrerkurban bayramının 3 gecesiydi ve bu duanın içinden peygamber efendimiz bebek gibi doğdu. Bu duanın Allah katında büyük değeri var tükçesini okuyun kardeşim neleri ve kimleri hatır a konulduğunu göreceksiniz.

Next

Kenzül Arş Duası Anlamı, Arapça

kenzül arş duası arapça

Ve bi hakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rabb. Eğer bir kimse ile dost olmak için okursa dost olur. Kim ki Fatiha'yı,İhlas Suresi'ni,Kafirun ve Felak ve Nas Suresi'ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okursa her türlü hastalıktan,her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alet tûri aleyke yâ rabb.

Next

AMENERRASULÜ

kenzül arş duası arapça

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden bi yedihil hayru ve ileyhil masıyru ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Bazen insan öyle zor durumlar yaşar ve öyle bir yardıma ihtiyaç duyduğumuz anlar vardır ki. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır. Ve bi hakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a'taytehül mülke fil erdı aleyke yâ rabb. Her türlü istek, hacet ve dilek, hastalık gibi durumlarda okunabilen, fazileti ve faydaları oldukça büyük bir duadır. Her kapıyı açan anahtar duaları! Kim ömründe bir kere bu duayı okursa,Allahü Teala onu,Kıyamet Günü'nde yüzü ayın ondördü gibi parlak olarak haşreder.

Next

Kenzül Arş Duası Arapça Yazılışı

kenzül arş duası arapça

Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır. Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ıysebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rabb. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. Hemde anlamını bu kadar detaylı bilmeden okuyordum. Selamın aleyküm bu mubarek dua gerçekten samimiyetle 2 rekat Allah rızası için abdest alıp kılındığı da gerçekten sıkıntını derdinin son reddessine geldiğinde inanarak samiyetle ihlasla göz yaşıyla okunduğunda vallahi tallahi billahi cenabı hak. Ve bihakkis'mikellezi nadake bihi benu is'raile lemma cavezul'bah're aley'ke ya rabbi.

Next

Kenzül Arş Duası Arapça Yazılışı

kenzül arş duası arapça

Ayrıca oku: Kenzül Arş Duası Arapça Okunuşu: Kenzül Arş Duası Türkçe Latin Harflerle Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahıym. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem. Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab. Kenzül Arş Duası Kenzül Arş duası hakkında alimlerin yaptığı yorumlar oldukça önemlidir.

Next

Kenzül Arş Duası Arapça Yazılışı

kenzül arş duası arapça

Gerçekten de bu 40 gün içinde bebeklerin ve ilk günlerde annelerin temiz ve sağlıklı ortamlarda bulunmaya gayret etmesi ve hijyenik olmayan ortamlardan uzak tutulması doktorlar tarafından da tavsiye edilir. Ve bi hakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rabb. Allah'ım, senden niyetimin halisiyeti ve kalbimin masumiyeti adına duamın kabulünü istirham ediyorum. Rabliğnin ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Öğle güzel ki bu dua gerçeğinde ötesinde. Bir düsmandan veya sultandan korktugu icin okursa, Allah onlarin serlerinden korur ve Allah'in mahlukatindan gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulasmaktan meneder.

Next

Kenzül Arş Duası

kenzül arş duası arapça

Allah yar ve yardımcınız olsun… Beğen Mehtap said Selamun Aleyküm Mümin Arkadaslar! Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Dua'da Allah'ın sırlı isimlerinin hürmetine bazı cümleler geçmektedir. Çünkü dua, asırlar boyunca dilden dile aktarılırken birçok değişik şekilde bize intikal etmiştir ve Allah'ın izniyle hepsi de etkilidir. Bu esmaları ve duaları okuyan bir çok kişi şifa bulmuş, saç dökülmesi durmuştur. Sırat Kö prüsü'nden şimşek gibi geçer. Muahmmed Mustafaya vad ettiğin Makamı Mahmuda erdir -bizlere Dua buyur YaRarabbi! Ömer Radıyallahü Anhüma ve Hz. Aynı gün ziyarete gelen bir akrabamız bana bu sureni fotokopisini uzatti bak serap bunu 7 kere oku rabbimden dile birde kisa bir sure kazılmıstı kenarına bunu da 41 kez oku ama kimseyle konusma sadece dilegini Allahtan iste dedi.

Next

Kenzul arþ duasý nýn arapça yazýlýþý ve okunuþu

kenzül arş duası arapça

Artık dua etme vakti gelmiştir. Faziletleri ve faydaları oldukça geniş ve güçlü bir duadır. La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih. Kadin tasirsa kocasi ona ikram eder. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Bir kimsenin dişi veya başı ağrısa bu duayı okusa Hak Teala bu duanın hürmetine şifa ihsan eder.

Next